Obec Spomyšl
ObecSpomyšl

Ohlédnutí za rokem 2023 a plánované aktivity v roce 2024

Vážení spoluobčané, dovolte mi, pozdravit Vás co nejsrdečněji v novém roce 2024. Rok 2023 uběhl tryskovou rychlostí a na nás čeká opět mnoho práce a plánů. Pevně doufáme, že se nám jich většinu podaří uskutečnit za pomoci finančních prostředků v rámci dotačních titulů, stejně jako v loňském roce.

Loni se nám podařilo obdržet 2 dotace z rozpočtu Středočeského kraje, v rámci Programu 2021 – 2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel a dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Dříve než Vás seznámím s plány na letošní rok, dovolte mi v krátkosti malé ohlédnutí za minulým rokem v rámci práce místní samosprávy.

Bezpečnost dopravy

Ukazatele rychlosti jízdy

Dotace: ve výši 220 000 Kč, tedy 82,285% z celkové částky projektu, která činila 267 362 Kč.

Z kraje loňského roku jsme se na základě vašich podnětů zaměřili na řešení bezpečnosti obyvatel při projíždění vozidel naší obcí, a to pořízením a umístěním ukazatelů rychlosti na 4 místech - 3 ukazatele rychlosti jízdy jsou instalovány na vjezdech/výjezdech naší obce a 1 uprostřed obce.  Vyhodnocení dat z ukazatelů rychlosti jízdy slouží jako podklad a informace pro jednání s policií a data jsou jí zasílána. Ze statistiky vyplývá, že vozidla při průjezdu naší obcí překračují rychlost v téměř 60 % případů, a to především na vjezdu a výjezdu na obec Jeviněves (v 88 %) a při vjezdu/výjezdu směr dálnice D8 (71 %). Na základě tohoto vyhodnocení jsme zaznamenali častější kontrolu rychlosti jízdy ze strany Policie v naší obci.

I přes naše opakované prosby a výzvy směřované na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje s požadavkem na významnější opravu zdevastované komunikace směrem na Jeviněves, bylo výsledkem ze strany KSÚS pouze zalátání děr v silnici. V našem úsilí budeme pokračovat a naše požadavky podpoříme také plánovanou dopravní studií.

 

Efektivní informování

Pořízení bezdrátového obecního rozhlasu v obci Spomyšl

Dotace: ve výši 257 000 Kč, tedy 84,969% z celkové částky projektu, která činila 302 464 Kč.

Celková obnova velmi zastaralého, téměř nefunkčního a velmi často poruchového informačního systému za nové zařízení bezdrátového místního informačního systému byla již nezbytná z důvodu snadnější a bezproblémové informovanosti obyvatel obce.

Web a Aplikace v Obraze

Pro vyšší a rychlejší informovanost o dění v naší obci jsme zefektivnili webové stránky obce, pořídili pro vás aplikaci „V obraze“, pro přehlednější transparentnost o hospodaření s veřejnými finančními prostředky aplikaci „Rozklikávací rozpočet“ a celkově jsme webové stránky zpřehlednili. Na konci roku jsme na web umístili také „odpadový kalendář“ pro Vaší snazší orientaci v termínech odvozu odpadu od domu i z hnízd tříděného odpadu.

 

Odpadové hospodářství

Pořízení kompostéru a popelnic na tříděný odpad

Dotace: ve výši 1 295 326,64 Kč, celková částka projektu činila 1 424 218,40 Kč.

Občanům, kteří projevili v únorové anketě zájem o kompostéry, jsme mohli na podzim tyto kompostéry (3 typů velikostí) na základě výpůjční smlouvy poskytnout. Spolu s kompostéry jsme v rámci dotace získali pro naše občany i nádoby na plast a papír a mohli jsme tak zavést tzv. DOOR-TO-DOOR systém – tedy systém svozu plastů a papíru přímo od domu, který je v současné době již v běhu. Těší nás Váš velký zájem - nádoby na plast a papír jsou již téměř všechny rozebrány do jednotlivých domácností!     

Bio dvůr a čipový systém

Pro zjednodušení využívání BIO dvora občany v kteroukoli dobu, byl přístup umožněn na základě čipů. V BIO dvoře lze odkládat biologicky rozložitelný odpad a dále je zde možno odkládat nefunkční vysloužilé elektrozařízení. Nově je v BIO dvoře umístěn kontejner na železo a objemnější kovový odpad. V průběhu roku došlo také v prostoru BIO dvora k zatrubnění rigolu, kde se shromažďovala dešťová voda.

Opravy a veřejná zeleň

Obnova veřejného osvětlení

V celé obci bylo obnoveno veřejné osvětlení za úspornější LED svítidla.

Oprava chodníku směr Mlčechvosty

Z důvodu havarijního stavu chodníku směrem na Mlčechvosty, byl v jeho nejhorších částech chodník opraven, aby byl zajištěn bezpečnější pohyb pro všechny obyvatele a umožněna zimní údržba.

Dešťová kanalizace

Při průplachu dešťové kanalizace, který podnikli naši hasiči v letních měsících, byla zjištěna rozpadlá roura pro odvod dešťové vody pod komunikací u obecního úřadu. Dešťová kanalizace byla opravena, je tedy funkční, nicméně dokončovací práce budou pokračovat až na jaře.

Osázení obce další zelení

Neopomenu zmínit zdařilou akci na podzim, kdy za hojné účasti obyvatel a za laskavého přispění zeleně od České zahradnické společnosti byly vysazeny stromy a keře v naší obci.

 

Kulturní akce

V minulém roce se v naší obci konalo mnoho kulturních akcí, jak pod záštitou obce, tak i našich místních spolků. Patří se konstatovat, že všem, kteří jakkoliv přispívají ke kulturnímu dění ve Spomyšli patří velké díky.

V lednu se konala charitativní Tříkrálová sbírka, v únoru jsme přivítali malé občánky, v březnu proběhl karneval pro děti i dospělé. V dubnu jsme mohli shlédnout divadelní představení spolku Mošna na sále a proběhla akce Ukliďme Spomyšl a její okolí. Také jsme se setkali při tradičním pálení Čarodějnic. V květnu byla u hasičské zbrojnice vztyčena Májka a poveselit jsme se mohli na Májové zábavě. V červnu pod záštitou SK Spomyšl na hřišti proběhl Dětský den, naši hasiči uspořádali slavnostní Žehnání hasičského praporu a konalo se posezení pro seniory. V srpnu jsme se rozloučili s prázdninami letním kinem - o výběru pohádky bylo možné hlasovat na naší facebookové stránce. V říjnu místní spolky uspořádaly venkovní akci nazvanou Svátek duchů. A začátkem listopadu se mohly děti pobavit na Svatomartinské maškarní veselici. Během celého roku bylo připraveno několik tvořivých odpolední pro děti, ze kterých si děti odnesly krásné dekorace, náramky pro tatínky a maminky nebo podzimní sovičky. Zatančili jsme si také na několika zábavách na sále i na hřišti. V Adventním období jsme společně rozsvítili Vánoční stromeček na návsi, užili si vánoční svařák s dobrotami a pochoutkami jak od SDH, tak od Zálezlické pekárny. V dalších dnech adventního času jsme se mohli setkat při čtení Adventních pohádek nebo na posezení s našimi seniory.

Fotogalerii z loňského roku naleznete zde volny-cas/fotogalerie-1/rok-2023/

 

Rok 2024

 

Cíle a priority, které jsme si vytyčili v minulém roce a nemohly být nebo se nestihly uskutečnit, chceme realizovat letos. Jedná se především o revitalizaci dětského hřiště na návsi. V loňském roce nebyla bohužel vypsána žádná státní ani evropská dotační výzva na realizaci dětských hřišť, žádali jsme tedy opakovaně o grant společnost ČEZ v rámci jejich projektu „Oranžové hřiště“. Bohužel, ani v tomto případě jsme neuspěli a grant nám nebyl poskytnut. Jsme připraveni reagovat jak na dotační výzvu, která by měla být vypsána v 1 čtvrtletí                           roku 2024,  tak  na možnost zajistit rekonstrukci vlastními silami, byť ne v takovém rozsahu jako v případě získání dotace. V rámci přípravy na revitalizaci dětského hřiště dojde v období vegetačního klidu ke skácení topolu, který je v prostoru dětského hřiště a byl přítomným arboristou shledán jako nebezpečný.

Další akcí, na které budeme usilovně pracovat je neutěšená záležitost naší vodní nádrže. V uplynulém roce jsme řešili s vodohospodáři především problém nedostatečného přítoku. K posouzení geologických a hydrogeologických poměrů lokality byla umístěna sonda uprostřed rybníka, změřen nátok a bylo jednáno o možnostech naplnění nádrže vodou. V rámci komunikace s vodohospodáři, kteří pro nás výše zmíněné posouzení prováděli, jsme požádali také o návrh studie s možnostmi řešení vzhledem k celkovému stavu nádrže, a také prostoru. Vzhledem k tomu, že případná revitalizace je jednou z velkých plánovaných akcí, chceme tuto akci uskutečnit z dotace.

Plánů, které bychom chtěli v roce 2024 uskutečnit je samozřejmě více, zmíním např. vybudování dětské skupiny do 12 dětí pro děti 3-6 let v prostorách OÚ, opravu povrchu lávky a další. Bohužel se musíme připravit na skutečnost, že v případě, chceme-li na některé z těchto projektů žádat opět o dotace, je jejich realizace poněkud zdlouhavější, ale důležité je, že se plánované akce podaří realizovat.

Na závěr mi dovolte popřát všem, kteří se podílí na společenském, ale i pracovním dění v naší obci především spoustu zajímavých a kreativních nápadů, elán, jasnou mysl a zdravý selský rozum.

Za sebe bych si přála, aby se celkově zlepšila nálada mezi lidmi, aby jsme se k sobě chovali navzájem lépe a bylo kolem nás vidět více smíchu, spokojenosti a radosti. 

Vám všem v letošním roce přeji především pevné zdraví, spokojenost a ať se Vám vše daří.

 

                                                                                                                           Jarmila Wolfová

                                                                                                                             Starostka obce

Datum vložení: 19. 1. 2024 13:09
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2024 13:19
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
2
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Svoz odpadu

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1
2 3 4
5
6 7 8 9
10 11
12
13
14 15
16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26
27
28 29
1 2 3

Úřední hodiny

  • PO:  7:30  - 17:00 hod.
  • ST:   7:30  - 17:00 hod.

polední přestávka 11:00-11:30

Po telefonické domluvě je možné vyřizovat záležitosti mimo úřední den.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Aktuální počasí

dnes, pátek 23. 2. 2024
zataženo 10 °C 6 °C
sobota 24. 2. polojasno 11/3 °C
neděle 25. 2. oblačno 11/3 °C
pondělí 26. 2. zataženo 9/3 °C